je universální softwarová platforma pro IoT, jejímž hlavním účelem je evidence, sběr a základní vizualizace dat z IoT čidel, a to bez ohledu na použitou IoT infrastrukturu a výrobce čidel.

Základní charakteristika

 API rozhraní

Pomocí rest API rozhraní lze Xfor.IO napojit na stávající infrastrukturu, popřípadě psát vlastní aplikace

 Základní vizualizace

Na základní úrovni jsou data zobrazena ve formě tabulek a grafů

 Evidence a správa čidel

Xfor.IO umožňuje evidenci a správu IoT čidel, a to bez ohledu na použitou IoT infrastrukturu a jejich výrobce

 Příjem zpráv

Po příjmu zprávy z IoT čidla dojde k jejímu dekódování dle pokynů výrobce a k uložení měřených veličin dle definice

 Odesílání zpráv

Pokud to čidlo a použitá infrastruktura umožňují, lze na zařízení odeslat data, která se typicky používají pro konfiguraci. Obecně se může jednat o hodnotu četnosti odesílaných zpráv, definice hraničních hodnot alarmů a podobně

 Evidence notifikací a alarmů

Alarmy jsou důležitou součástí Xfor.IO. Běžným alarmem je například pokles napětí na zařízení nebo zařízení, které neodpovídá (pravděpodobně porucha). Dále to může být překročení definované prahové hodnoty nebo alarm přímo definovaný zařízením. Každý alarm lze notifikovat pomocí emailu nebo SMS zprávou odpovědným osobám

 Bezpečnost

Xfor.IO klade důraz na zabezpečenou komunikaci mezi čidlem a aplikačním serverem. Zároveň definováním přístupů umožňuje pracovat s aplikačním serverem tak, aby přístup k datům byl umožněn pouze autorizovaným osobám