Odečty spotřeby

Aplikace Odečty spotřeby umožňuje v prostředí IoT vzdálený odečet požadovaných komodit – většinou se jedná o odečty vody, plynu a elektřiny. Aplikace je postavená na universální softwarové platformě pro IoT Xfor.IO, jejímž hlavním účelem je evidence, sběr a základní vizualizace dat z IoT čidel, a to bez ohledu na použitou IoT infrastrukturu a výrobce čidel.

Odečty spotřeby – Jak to funguje?

Odečtové čidlo v pravidelných intervalech zasílá informace o aktuálním odečtu dané komodity. Tyto informace jsou evidovány v rámci Xfor.IO a posléze zobrazeny v aplikační vrstvě Odečty spotřeby.

Odečty spotřeby – Výhody řešení

“on-line” získávání dat

Xfor.IO umožňuje nastavit odečtové čidlo tak, aby data byla zasílána v pravidelných intervalech dle potřeby.

Vzdálený odečet

Pro potřeby odečtu není nutná fyzická přítomnost – výrazné snížení nákladů na lidské zdroje

Preventivní kontroly

Na základě informací z čidel lze snadno a rychle identifikovat případný problém, popřípadě reagovat na možné problémy v budoucnu

Čidla nepotřebují “elektřinu”

Čidla jsou napájena interními bateriemi, které dle způsobu použití vydrží i několik let

Jednoduchá instalace čidel

Instalace čidla je velmi jednoduchá, nepotřebujete žádné kabely

Intuitivnost

Celý systém je intuitivní, může ho ovládat kdokoli a odkudkoliv

Bezpečnost

Odečty spotřeby, stejně jako celý Xfor.IO, klade důraz na zabezpečenou komunikaci mezi čidlem a aplikačním serverem. Zároveň definováním přístupů umožňuje pracovat s aplikací tak, aby přístup k datům byl umožněn pouze autorizovaným osobám