Vytvořili  jsme universální, bezpečnou a jednoduše použitelnou platformu pro rychlejší vývoj nových aplikací ve světě IoT –Xfor.IO aplikační server.

Xfor.IO  je prostředí pro každého, kdo chce implementovat, vyzkoušet nebo jen pochopit Internet věcí

… je integrační platformou pro svět IoT. Integruje libovolná čidla libovolného výrobce přes libovolného poskytovatele IoT do formy, kde si data můžeme jednoduše zobrazit až po možnost vytvářet vlastní aplikace či analýzy nad jednotlivými daty. 

Nabízíme …

Jednotlivé integrované části IoT

IoT čidla

Senzory jsou základním kamenem IoT sítě. Zajišťují sběr nejrůznějších veličin, ale to není rozhodně jejich největší přednost. Senzory pro IoT se pyšní svojí možností bateriového napájení. Ve většině aplikací je životnost baterie mezi pěti a deseti lety.

IoT sítě

Infrastruktura je dalším stavebním kamenem IoT technologie – díky ní mohou čidla a aplikační server oboustranně komunikovat. Naše společnost aktuálně podporuje všechny IoT technologie - Sigfox, LoraWAN a Narrow Band

Aplikace
Třetím pilířem jsou aplikace. Xfor.IO může data samostatně zobrazit nebo umožní přes rest rozhraní napojení na infrastrukturu popřípadě psát vlastaní aplikace pro pořeby zákazníka. Zároveň umožňuje zpracování dat (BI) popřípadě využít i umělou inteligenci

IoT čidla

IoT čidla jsou základním kamenem každého IoT řešení. Xfor.IO umožňuje integrovat jakákoliv čidla od jakéhokoliv dodavatele. Aktuálně máme integrovány dodavatele CodeaSolidusTech. Pokud máte zájem využít náš aplikační server a pracovat s jinými výrobci čidel, obraťte se na nás, integraci zajistíme.

IoT infrastruktura a její poskytovatelé

IoT infrastruktura a poskytovatelé služeb jsou bezpodmínečnou součástí světa IoT. Aktuálně celosvětově jsou nejdůležitějšími sítěmi Sigfox, Lora a Narrow Band. Všechny jsou podporovány naším aplikačním serverem Xfor.IO. 

Sigfox
Sigfox

síť stavěná na uzavřené platformě vlastněné francouskou společností Sigfox. V síti Sigfox je zajištěn roaming mezi státy, kde je tato síť k dispozici. Typické parametry sítě jsou: dosah až 60km na přímou viditelnost, a až 3km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je 12Bytů v uplink směru a 8Bytů v downlink směru. Maximální počet zpráv v uplink směru je 140 a 4 v downlink směru. V České republice je tato síť provozována společností SIMPLECELL

LoRa
LoRa

Síť, která je stavěna na otevřené platformě, což zaručuje možnost fungování čidla pod různými infrastrukturami. Typické parametry sítě jsou: dosah až 40km na přímou viditelnost, a až 3km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je až 220Bytů v uplink a downlink směru. Max. počet zpráv za den 420 v libovolném poměru upling/downling zpráv. Síť v české republice provozuje společnost STARNET a České radiokomunikace. Síť LORAWAN je otevřený standart, jejiž technologii lze provozovat i na autonomním prostředí.

NarrowBand
NarrowBand
NarrowBand síť významných mobilních operátorů založené na technologii LTE zaručuje velmi dobrou dostupnost díky celonárodnímu pokrytí. NB-IOT je provozováno v licencovaném frekvenčním pásmu, což zaručuje vysokou dostupnost služby NB-IOT. Typické parametry sítě jsou: dosah až 80km na přímou viditelnost, a až 6km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je 1280Bytů. Maximální počet zpráv je 50MB za měsíc dle zvoleného tarifu. V České republice je tato síť provozována společností Vodafone a O2.

IoT aplikace

IoTaplikace jsou tím nejdůležitějším elementem v celém IoT ekosystému. Umožňují pracovat s daty poskytovanými IoT infrastrukturou a poskytovat následně informace pro další rozhodování v rámci podniku či domáctnosti. Data poskytovaná přes Xfor.IO můžete jen zobrazit za použití tabulek a grafů.

Přes rest rozhraní také můžete Xfor.IO napojit na vaši infrastrukturu a využít stávající aplikace pro jejich zpracování. Nabízí se zejména skupina aplikací pracujících s velkými objemy dat – tedy BI (big data) a potažmo AI (artificial intelligence).

Dále pak můžete využít rest rozhraní k napsání aplikace nové. Příkladem takové aplikace jsou například Odečty spotřeby.