Electronic

Procurement

Ordering

System

EPOS je primárně určen jako nástroj na řízení nákupu ve společnostech. Kromě správy Klientů (s dodatečnými moduly Smlouvy a Tendry) a Nákupních požadavků (s navazujícími moduly Objednávek a Faktur) je dále obohacen o provázanost na řízení a kontrolu Rozpočtů a Projektů.

EPOS tak dává ucelený pohled pro všechny, kteří se účastní jak celkového životního cyklu Nákupních požadavků tak i těch, kteří mají pod správou kontrolu čerpání Rozpočtů a Projektů.

99
Uživatelů
99
Instancí
99
Zemí světa

Základní procesní schéma:

1. Schválení Dodavatelů a podpisy smluv za možného použití Tendrů
2. Vytvoření a schválení Rozpočtů a Projektů na příslušné období
3. Vytváření Nákupních požadavků, které generují Objednávky a návazně Faktury přijaté a tyto pak čerpají z příslušných Rozpočtů/Projektů
4. Definice kontrolingu pro správu Rozpočtů/Projektů
 

Vše ještě jednou a trochu jinak:

1. Na jedné straně mít vše, co je třeba k vytváření Nákupních požadavků (a následných Objednávek a přijatých Faktur)
2. Na straně druhé mít vše k plánování Rozpočtů a projektů a jejich kontroling
3. Vše je pak provázané do jednoho funkčního celku

Moduly. EPOS je modulární systém. Je složen z následujících modulů:

klienti (Dodavatelé a zákazníci)
Smlouvy
Tendry
Nákupní požadavky
Objednávky
Faktury
Rozpočty Projekty

dále nabízí například …

pro všechny objekty v rámci EPOS

schvalovatelů včetně řešení zástupnosti

uživatelského rozhraní nastavitelná pro konkrétního uživatele

pro všechny typy objektů

všech objektů, EPOS lze přepnout do libovolného data v minulosti.