IOT

Untitled-2
INTERNET OF THINGS
_

Internet věcí –  IOT 

Internet věcí (Internet of Things, IoT)

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend, kdy bezdrátový přenos dat a internet umožňují komunikaci předmětů a zařízení mezi sebou nebo s člověkem a umožňují tak lepší kontrolu a řízení jejich provozu. A je jedno, jde-li o „chytrou“ elektroinstalaci či vytápění rodinného domu anebo sofistikovanější postupy v energetice, dopravě, zdravotnictví nebo třeba meteorologii. Princip je stále stejný: zařízení má čidla, je napojené na infrastrukturu a přes ní se data dostanou do aplikace a můžeme je podle potřeb ovládat.

Uvažujeme-li jako uživatelé o efektivním využití internetu věcí, máme v podstatě dvě možnosti. Zvolit dodávku síťového serveru na klíč, včetně instalace do korporátního prostředí, rozmístění přenosových bran a čidel, přičemž se celý ekosystém stává majetkem zákazníka. Druhou možností je model, kdy je síťový server provozován v cloudu a zákazník si k němu jen připojí zakoupené přenosové brány.

AsixWAN – Autonomní síť internetu věc

Produkt AsixWAN je komplexní řešení nezávislého ekosystému IoT (Internet of Things = Internet Věcí), který splňuje potřebná kritéria LoRaWAN standardu. Vychází z hvězdicové topologie přenosových bran, které jsou propojeny centrální jednotkou. A pokrývá čtyři zásadní oblasti: čidla, infrastrukturu, aplikace a bezpečnost.

LoRaWAN

Název LoRa je označení přenosu informací na velké vzdálenosti z anglického názvu Long Range. Velké vzdálenosti jsou dosaženy díky modulaci s rozprostřeným spektrem, kde lze použít poměrně malé rychlosti přenosu. Při demodulaci lze detekovat signál, který se nachází o 20dB níže, než je šum. Vzdálenost dosahu signálu LoRa je závislá i na přenosové rychlosti. Obecně platí, že čím rychlejší přenos, tím kratší vzdálenost.

Příklady využití

 • Cytré parkování
 • Kontrola povrchů
 • Mapování hluku
 • Chytré osvětlení
 • Měření vlhkosti
 • Detekce požáru
 • Detekce zemětřesení
 • Měření sněhové pokrývky
 • Měření znečištění ovzduší
 • Měření teplot
 • Měření průtoku
 • Počítání lidí
 • Měření radiace
 • Tracking objektů
 • Facility management

Jak produkt funguje?

Koncové jednotky (čidla) komunikují s přenosovými branami pomocí rádiových kanálů ve volném pásmu 868 MHz a využívají speciální modulační techniky LoRa (Long Range – daleký dosah), která umožňuje přenos malého množství dat na velké vzdálenosti v řádech až desítek km. Propojení mezi přenosovými bránami a centrální jednotkou (Network Serverem) je realizováno pomocí IP protokolu.

Bezpečnost

Bezpečností aspekt je klíčový ve všech systémech. Data, která jsou systémem AsixWAN přenášená z čidel do konečné aplikace, mají jednoduchou strukturu, ale obsah je považován za důvěrný. Data jsou krytována nad rámec LoRaWAN standardu, takže i když budou data neoprávněně získána, jejich obsah zůstane utajen. V případě pokusu o manipulaci či podvržení dat, celý systém vstupy nejprve validuje a následně rozhodne, zda je bude ignorovat nebo dále zpracovávat.

Mám zájem o AsixWAN. Jaké mám možnosti?

Dříve než dojde k definování ideálního obchodního modelu pro váš případ a jeho následné nasazení, všemu předchází konzultační fáze.

Konzultace řeší zejména rozmístění přenosových bran (gateway, dále GW), definuje podmínky pro instalaci Network Serveru (dále NS) a potřeby zákazníka, které budou následně zohledněny v AS.

Untitled-5

Dodovávka na klíč

Dodávka NS na klíč je včetně instalace do korporátního prostředí, rozmístění GW a senzorů, přičemž se celý ekosystém stává majetkem zákazníka.

Výhodou tohoto řešení je jeho značná bezpečnost z pohledu přenášených a ukládaných dat. Celý systém ASIXWAN lze provozovat kompletně na infrastruktuře zákazníka, čímž se zamezí opuštění dat z vlastního intranetového prostředí. Zákazník si pak může zvolit z několika typů servisní smlouvy, která zajistí bezproblémový a spolehlivý chod ASIXWAN infrastruktury.

Untitled-4

Pronájem virtuálního Network Serveru

V tomto modelu je NS provozován v ASIXWAN cloudu a zákazník si k pronajatému NS připojí zakoupené GW. Stejně jako ve výše uvedeném modelu má zákazník k dispozici plné integrační a administrační rozhraní, s tím, že u pronajatého řešení jsou data ukládána v ASIXWAN cloudu, který zajišťuje vysoký stupeň dostupnosti. Transport dat z GW do NS je vždy šifrován, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití nebo podvrhnutí.

Pronájem NS je výhodný z pohledu investičního zatížení při rozjezdu LoRaWAN infrastruktury, protože odpadá investice do hardwarové části NS. Samotný pronájem obsahuje i pravidelnou údržbu NS a pokrývá licenční poplatky spojené s pořízením operačního systému.

Máte zájem o spolupráci?

Ozvěte se nám a společně pro Vás najdeme řešení na míru.