Infrastruktura

Untitled-2
INFRASTRUKTURA
_

IOT –  INFRASTRUKTURA 

Další stavební kámen IOT.

Infrastruktura je dalším stavebním kamenem IoT technologie – díky ní mohou čidla a síťový server oboustranně komunikovat. Díky otevřenému standardu LoRaWAN je nyní možné nabídnout ekonomicky výhodné řešení pro rychlé zavedení IoT v různých oblastech lidské činnosti.

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. vyvinuli a nabízejí vlastní ucelené řešení. Základem je Network Server, dále jen NS, který má za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

V dnešní době existuje celá řada síťových serverů (NS) založených na open source řešeních, která jsou volně dostupná v rámci LoRa aliance. Řešení na platformě open source ovšem nezajišťuje 100% spolehlivost a neexistuje servisní podpora. Na trhu nám chybělo profesionální řešení, které by reflektovalo moderní potřeby zákazníků. Proto jsme se rozhodli implementovat LoRaWAN infrastrukturu jako vlastním řešení, které pracuje nad Windows server. Vznikl tak unikátní Network Server (dále NS) splňující potřebná kritéria dle LoRaWAN specifikace i požadavky na profesionální řešení dnešní doby.

Nedílnou součásti infrastruktury jsou přenosové brány (GW) komunikující s NS systému ASIXWAN. Samotná GW dokáže pokrýt území s rádiusem cca 10 km. LoRa GW dokáže šířit signál i uvnitř budov, kde je rádius pokrytí cca 1,5 km v závislosti na struktuře budovy. Díky vlastnostem šíření signálu LoRa lze i větší města nebo územní celky vykrýt poměrně malým počtem GW a vystavět tak robustní infrastrukturu IoT s velmi nízkými investičními a provozními náklady.

NS a GW mezi sebou komunikují přes internet, z pohledu instalace GW v terénu je pak potřeba zajistit pouze napájení a internetovou konektivitu. Umístění GW není kritické a lze s výhodou využít výškové budovy, veřejné stavby v obci apod. Během velmi krátké doby lze dokonale pokrýt signálem zájmové území.

AsixWAN – Autonomní síť internetu věc

Produkt AsixWAN je komplexní řešení nezávislého ekosystému IoT (Internet of Things = Internet Věcí), který splňuje potřebná kritéria LoRaWAN standardu. Vychází z hvězdicové topologie přenosových bran, které jsou propojeny centrální jednotkou. A pokrývá čtyři zásadní oblasti: čidla, infrastrukturu, aplikace a bezpečnost.

LoRaWAN

Název LoRa je označení přenosu informací na velké vzdálenosti z anglického názvu Long Range. Velké vzdálenosti jsou dosaženy díky modulaci s rozprostřeným spektrem, kde lze použít poměrně malé rychlosti přenosu. Při demodulaci lze detekovat signál, který se nachází o 20dB níže, než je šum. Vzdálenost dosahu signálu LoRa je závislá i na přenosové rychlosti. Obecně platí, že čím rychlejší přenos, tím kratší vzdálenost.

Mám zájem o zajištění infrastruktury. Jaké mám možnosti?

Untitled-5

Dodovávka na klíč

Dodávka NS na klíč je včetně instalace do korporátního prostředí, rozmístění GW a senzorů, přičemž se celý ekosystém stává majetkem zákazníka.

Výhodou tohoto řešení je jeho značná bezpečnost z pohledu přenášených a ukládaných dat. Celý systém ASIXWAN lze provozovat kompletně na infrastruktuře zákazníka, čímž se zamezí opuštění dat z vlastního intranetového prostředí. Zákazník si pak může zvolit z několika typů servisní smlouvy, která zajistí bezproblémový a spolehlivý chod ASIXWAN infrastruktury.

Untitled-4

Pronájem virtuálního Network Serveru

V tomto modelu je NS provozován v ASIXWAN cloudu a zákazník si k pronajatému NS připojí zakoupené GW. Stejně jako ve výše uvedeném modelu má zákazník k dispozici plné integrační a administrační rozhraní, s tím, že u pronajatého řešení jsou data ukládána v ASIXWAN cloudu, který zajišťuje vysoký stupeň dostupnosti. Transport dat z GW do NS je vždy šifrován, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití nebo podvrhnutí.

Pronájem NS je výhodný z pohledu investičního zatížení při rozjezdu LoRaWAN infrastruktury, protože odpadá investice do hardwarové části NS. Samotný pronájem obsahuje i pravidelnou údržbu NS a pokrývá licenční poplatky spojené s pořízením operačního systému.